Orange
Road

Studio

เริ่มดำเนินงานตั้งแต่ เดือนมิถุนายน 2559 เกิดจากการรวมตัวกันของคนในสายงานการทำสื่อและการสร้างสรรค์เนื้อหา รับผลิตงาน content หลากหลาย ทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ครบวงจร เว็บไซต์และโซเชี่ยลมีเดีย ให้บริการตั้งแต่เนื้อหา ภาพนิ่ง ไปจนถึงงานวิดีโอ จัดอีเวนต์ งานแต่งงาน ดินเนอร์ ในแบบที่ลูกค้าต้องการ รวมถึงรับเป็นที่ปรึกษาในเรื่องของการสื่อสารการตลาด นอกจากนี้ยังมีสตูดิโอให้เช่าสำหรับถ่ายงานแฟชั่น สินค้า ถ่ายโฆษณา พรีเวดดิ้ง ฯลฯ

" In order to succeed, we must first believe that we can. "

Prapat Skuna

Our Team

Prapat Skuna
ประพัฒน์ สกุณา
Managing Director, Founder

ผ่านการทำสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ มาแล้วมากมาย ทั้งในเครือผู้จัดการ, Grey Matter, Co., Ltd. และ Day Poet อดีตบรรณาธิการบทความ นิตยสาร a day BULLETIN LIFE ผู้ก่อตั้ง Orange Road Studio ดูแลภาพรวมของบริษัทและงานด้าน Video Producton มีความสนใจในด้านธุรกิจและดนตรี

วสิตา กิจปรีชา

อดีตรองบรรณาธิการนิตยสาร a day BULLETIN หนึ่งในผู้ก่อตั้ง Orange Road Studio ดูแลส่วนของคอนเทนต์สิ่งพิมพ์และงานออนไลน์เป็นหลัก รวมถึงงานจัดการต่างๆ มีความสนใจในเรื่องสังคมการบริโภคและสิ่งแวดล้อม

Wasita Kitpreecha

Content Supervisor, Founder

วรัญญู อินทรกำแหง

ผ่านการทำสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ มาแล้วมากมาย อาทิ Arena, Esquire, Image, Elle Men, a day BULLETIN ก่อนจะย้ายมาทำสำนักข่าวออนไลน์ THE STANDARD แล้วมาเข้าร่วมกับ Orange Road Studio ดูแลงานในส่วนคอนเทนต์สิ่งพิมพ์และงานออนไลน์เป็นหลัก มีความสนใจในเรื่องวัฒนธรรมอาหาร การอ่าน การบริโภค และสิ่งแวดล้อม

Varanyoo Intrakumhang

Content Supervisor , Partner

นิชานันท์ กลิ่นกมล

เคยผ่านการทำงานด้านเอกสาร การเงิน บัญชีและงานจัดการ ให้กับบริษัทส่งออก และนำเข้า เข้าร่วมกับ Orange Road Studio และดูแลงานในส่วนบัญชี การเงิน และด้านเอกสารต่างๆ มีความสนใจด้านการลงทุน การวางแผนการเงิน และการแบ่งปันน้ำใจเพื่อได้ช่วยเหลือผู้อื่น

Nichanan Klinkamon

Office Manager, Founder

อนุวัฒ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

โลดเเล่นถ่ายภาพอยู่ในวงการ Magazine มาเนิ่นนานเป็นทั้งช่างภาพประจำและฟรีแลนซ์ให้กับนิตยสารหลายเล่มรวมถึงสื่อ Online หลงไหลงานศิลปะ รักการเดินทาง และเชื่อว่า “ภาพที่ดีคือภาพที่บอกเล่าเรื่องราว”

Anuwat Seneewansana Ayuthaya

Photographer

สมิตานัน จันทร์น้อย

ทำงานสื่อมาเกือบสิบปีทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง อาทิ พิธีกรรายการกีฬาทางช่อง Nation channel , Co-ordinator รายการ Life ,Cozy living,The breakdown,Cool tech แล้วผันตัวเองมาเป็น Producer เข้าร่วมทีมกับ Orange Road Studio เชี่ยวชาญเรื่องอาหารเป็นพิเศษ นอกจากนี้ยังรักแฟชั่น การถ่ายภาพ และการเดินทาง

Smitanun Channoi

Producer and Co-ordinator

TOP